Naar inhoud

Algemeen; beregenen, controleer uw bronwater en/of teeltlaag; ook nu het zeer droog is.

31 juli 2018

Het is extreem droog, er wordt veel beregend met oppervlakte water en bronwater met steeds hogere EC-waarden. Belangrijk is uw beregeningswater te controleren op de zoutconcentratie. Lees hieronder meer.

Er wordt veel beregend in verschillende gewassen. Normaal gesproken kan dit ook goed. Maar door de extreme droogte en het vele beregenen daalt het grondwater waardoor de kwaliteit kan verminderen. Ook de kwaliteit van het oppervlakte water verslechtert door minder verversing.  Vooral de zoutconcentratie neemt in veel gevallen toe. 

 

Bronwater bevat nu steeds vaker meer zout!

 

Een toename van de zoutconcentratie is normaal niet direct een probleem met een keer beregenen. Normaal verdunt het door normale neerslag vanzelf waardoor we beneden de schadelijke grens blijven. Op dit moment worden aardappelen en bloembollen vele malen beregend, enkele gevallen zitten al op 9 of 10 maal dit seizoen. Doordat er doorlopend geen regen valt stapelt de zoutconcentratie in de teeltlaag zich op. Uitspoeling van zout vindt dan ook niet plaats. Water van de beregening komt in de bovenste laag en wordt vrij snel opgenomen door de plant. Waardoor de zoutconcentratie nog verder toeneemt!

 

Veel soorten kunstmest verhogen ook de zoutconcentratie in de teeltlaag!

 

Ook kunstmest wordt er nu rijkelijk gestrooid, we willen graag wat meer (loof) gewasontwikkeling zien dus strooien we steeds een beetje KAS of kalksalpeter, dit lost op in het beregeningswater en wordt daarna opgenomen door de plant. Voor zolang de zoutconcentratie dan niet te hoog wordt en de plant het niet meer op kan nemen. De plant vergiftigt zich zelf en wordt geel, gaat in stress nog meer water opnemen om het gif te verdunnen en raakt in de stress met een geel gewas als resultaat.  Waardoor de keuze al snel gemaakt wordt om nog meer te gaan strooien.

 

Wees verstandig in deze extreme situatie:  

1. Controleer uw bronwater of oppervlakte water voor beregening.

2. Neem een grondmonster voordat u overgaat tot overbemesting, vooral in combinatie met vaak beregenen.

3. Percelen waar het bronwater een hoge EC-waarde heeft en als u hier vaak beregent, laat dan ook de EC-waarde van uw teeltlaag onderzoeken om te kijken of u in de gevarenzone zit voor gewasschade.

 

Ten Brinke b.v. kan bovenstaande onderzoeken uitvoeren in eigen laboratorium. Heeft u nog vragen omtrent bovenstaande artikel, vraag onze teeltmanagers.

 

 

 

Tags:

Gezonde bodem
grondmonsters
bemesting

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.