Naar inhoud

Aardappelen; toepassing granulaten bij het poten.

18 april 2016

Toepassing van granulaten bij poten is nodig tegen aardappelcysteaaltjes, vrijlevende aaltjes en bodeminsecten. Neem bij de toepassing de juiste beslissing en pas het op een goede manier toe voor een optimaal resultaat. Lees hieronder meer!

Granulaten tegen aaltjes: het gebruik van granulaten tegen aaltjes maakt de laatste jaren sterk opgang.

 

Hiervoor zijn verschillende redenen:

1. Het strengere AM beleid; door een granulaat te gebruiken geeft niet alleen het granulaat een doding (verlamming) aan het aaltje maar ook geeft het de aardappelplant een minder verstoorde wortelgroei. Hierdoor is de plant (bij resistente rassen) weer beter in staat om aaltjes te lokken en uiteindelijk meer doding van aaltjes te realiseren t.o.v. geen gebruik van granulaten.

 

2. Toename van bodeminsecten als ritnaalden die de aardappel beschadigen door gaatjes in de aardappel te vreten. Mocap en Nemathorin hebben een goede werking maar ook Actara wat in het pootgoed veel gebruikt wordt om luisvrij te starten heeft een nevenwerking tegen ritnaalden.

 

3. Vrijlevende aaltjes komen steeds meer voor en deze veroorzaken een mindere groei en tasten de knol aan (kringerigheid). Veelal zijn er wel rasverschillen in gevoeligheid voor deze aaltjes. Vaak is een rijenbehandeling voldoende om een ongestoorde groei te verkrijgen.

 

4. Meloidogyne chitwoodi is een aaltje wat opgang maakt en de kwaliteit van aardappelen dermate verslechtert dat deze niet meer te verhandelen zijn. Het chitwoodi aaltje kent meerdere generaties per jaar. De ervaring is dat met een grondbehandeling met granulaten het aantal generaties beperkt kan worden. Hierdoor wordt de schade ook sterk beperkt.

 

 

vollevelds dosering

rijenbehandeling

ritnaalden bestrijding*

Vydate 10 G**

40 kg/ha

10 kg/ha

n.v.t.

Mocap 15 G

26 kg/ha

16 kg/ha

26 kg/ha

Nemathorin

30 kg/ha

7,5 kg/ha

20 kg/ha

*  = voor een goede ritnaalden bestrijding is een vollevelds dosering nodig

** = Vydate 10 G is nog niet beschikbaar, maar is wel toegelaten!

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bij een hoge besmetting van aaltjes is het noodzakelijk altijd van een vollevelds dosering en behandeling uit te gaan. De resultaten hiervan zijn  doorgaans altijd beter, dit geldt ook voor de bestrijding van ritnaalden. Vydate 10G is wel sterk op aaltjes maar veel minder sterk op ritnaalden. De verdeling in de rug is iets minder van belang bij Vydate omdat het middel beter oplosbaar is en ook systemisch werkt.

- Nemathorin werkt beter tegen bodeminsecten en is daarentegen niet systemisch en iets minder oplosbaar dan Vydate. Nemathorin werkt langer en is constanter wat betreft de werking dan Vydate.

- Op gronden met een hoge pH breekt Nemathorin minder snel af dan Vydate.

- Belangrijk is dat Nemathorin goed wordt verdeeld in de rug zeker voor M. Chitwoodi.

- De luiswerking van Nemathorin is vergelijkbaar met Vydate, het werkt maximaal 6 weken na toepassing (poten).

 

Voor vragen kunt u terecht bij onze teeltmanagers.

Tags:

pootaardappel
aardappel
gewasbescherming
consumptieaardappel

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.