Naar inhoud

Aardappelen; afweging toepassing Royal MH 60 SG is lastig te bepalen dit jaar.

06 augustus 2018

Op dit moment is het erg moeilijk om in het algemeen iets te zeggen over de toepassing van het kiemremmingsmiddel Royal MH 60 SG in consumptie aardappelen. Ieder perceel en iedere omstandigheid is weer anders bij dit extreem droge weer. Lees hieronder meer.

​Het is lastig in het algemeen iets te zeggen over de toepassing van Royal MH 60 SG in consumptie aardappelen. Sommige beregende percelen laten "glaskoppen" zien in de aardappelen. Als dit zich voor doet en de gewassen zijn nog vitaal genoeg is het zelfs te adviseren om Royal MH 60 SG te spuiten. Andere gewasssen zijn dermate op retour dat het niet meer zinvol is. Tussen deze beide voorbeelden zitten nog heel veel verschillende gewassituaties in die we ieder afzonderlijk moeten beoordelen om de juiste beslissing te nemen. Wel is het belangrijk dat we in zo'n jaar als dit de kwaliteit van de aardappel niet uit het oog verliezen. Goede kwaliteit brengt dit jaar altijd zijn geld op!

 

Toepassing van Royal MH in aardappelen.

 

Nu het erg warm en droog is, is het belangrijk om de ontwikkeling van het gewas en de omstandigheden tijdens het toedienen van Royal MH goed te volgen. Voor een goede opname en werking van Royal MH is tot de loofdoding, met een periode van minimaal 3 weken, een nog groen gewas met voldoende sapstroom nodig. Belangrijk is dus om een goede inschatting van de vitaliteit van het gewas te maken op het moment van toediening. Als het gewas niet beregend kan worden en door droogte- en hittestress niet meer groeit, kan de bespuiting beter worden uitgesteld. Zolang het warm blijft kan er dan het beste ’s avonds worden gespoten bij een temperatuur beneden de 25°C. Dan wordt Royal MH in de koelere nacht opgenomen door het gewas. Bij beregening van het gewas kan Royal MH het beste 1 tot 2 dagen daarna worden toegediend.

 

Juiste moment van toepassing.

 

Controleer het gewas op diverse plaatsen in het veld op de sortering:  80% van de knollen dient groter te zijn dan 25 tot 35 mm.​ Royal MH 60 SG stopt namelijk de celdeling.  De celdeling bij knollen groter dan 25-30 mm is geweest, daarna volgt de celstrekking, de groei van de knollen in omvang.

De temperatuur bij behandelen mag niet hoger zijn dan 25°C om de loofgroei niet stil te leggen en risico op (brons)verkleuring van het loof te vermijden. Onder droge omstandigheden bij voorkeur als het mogelijk is de aardappelen eerst beregenen en daarna binnen 1 of 2 dagen de Royal MH 60 SG in de avond spuiten.

 

Toediening (aandachtspunten).

 

- 3 tot 5 weken voor loofdoding.

- Check het gewas op sortering:  80% van de knollen dient groter te zijn dan 25 tot 35 mm.

- De temperatuur bij behandelen mag niet hoger zijn dan 25°C om de loofgroei niet stil te leggen en risico op (brons)verkleuring van het loof te vermijden.

- Over een periode van minimaal 3 weken is een nog groen gewas met voldoende sapstroom nodig na de toediening.  

- Bespuiting uitstellen als door droogte- en hittestress het gewas niet meer groeit.

- Dosering 5 kg Royal MH per ha met 350 tot 500 liter water per ha. Geen uitvloeiers of andere hulpstoffen gebruiken.

 

Voor vragen kunt u onze teeltmanagers raadplegen.

 

Tags:

Samen ondernemen
aardappel
consumptieaardappel

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.