Actualiteiten

(Zaai)uien; ziektebestrijding en actualiteiten.

Ziektebestrijding

De ziektebestrijding in uien is vanaf nu belangrijk. Bladvlekkenziekte, Meeldauw en Stemphilium zijn de ziekten welke preventief bestreden moeten worden in uien. De vochtige,  warme weersomstandigheden op dit moment zijn zéér gunstig voor uitbreiding.

De eerste bespuitingen met een toevoeging horen vanaf nu uitgevoerd te worden.  De toevoeging Fandango is het meerst curatief op bladvlekkenziekte en is ook vrij sterk tegen meeldauw en is aan te bevelen. Fandango en Scala kunnen komende bespuitingen prima afgewisseld worden. 

Advies:

 • Mancozeb* 2 kg/ha + Zink Flow 0,5 ltr/ha + Fandango 1 ltr/ha

              afwisselen met:

 • Mancozeb* 2 kg/ha + Zink Flow 0,5 ltr/ha + Scala 1,5 ltr/ha

* = mancozeb bevattende producten (Tridex, Dithande DG, Pencozeb DG; Pencozeb vlb.;  Mastana vlb.;  Fubol Gold; Valbon; Acrobat etc.)   zijn dit jaar nog toegelaten en zijn nog beperkt beschikbaar.

 

 

Toevoegingen aan mancozeb bevattend product of Zorvec Endavia:   

 • Fandango 0,75-1,25 ltr/ha (4x)
 • Scala 1,5-2 ltr/ha (2x)
 • Signum 1,5 kg/ha (2x); 
 • Amistar 0,8-1 ltr/ha (4x)         
 • Winby 0,5 ltr/ha (1x) 
 • Luna Experience 0,5 ltr/ha (2x)

 

Meeldauw 

Op dit moment vinden wij in enkele percelen 2e jaars plantuien een aantasting van meeldauw . Meeldauw wordt geinfecteerd bij 20-24 uur bladnat en heeft een incubatie tijd van 9-21 dagen. Infectie of uitbreiding wordt dan ook pas zichtbaar over 2-3 weken.. Belangrijk is zeker nu uw percelen te beschermen. tegen aantasting van meeldauw. De beste preventieve bescherming  tegen meeldauw is Zorvec.  Zorvec Endavia en Orondis (Zorvec + Amistar) zijn de beste middelen en horen preventief te worden toegeoast i.v.m. resistentie gevoeligheid.

Advies:

 • Zorvec Endavia 0,5 ltr/ha  + toevoeging
 • Orondis (0,2 ltr/ha Zorvec + 1 tr/ha Amistar)

 

Advies:  zaaiuien en 2e jaars pantuien met meeldauw aantasting

 • Mancozeb 2  kg/ha + Fubol Gold 2 kg/ha + Zink 0,5 ltr/ha + middel tegen bladvlekkenziekte       of
 • Valbon 2 kg/ha + FubolGold 2 kg/ha + Zink 0,5 ltr/ha + middel tegen bladvlekkenziekte

- Voeg een uitvoeier toe, bijv. Zipper 100 ml/ha of een hechter Guard 0,25 ltr/ha

 

Trips

Op enkele percelen wordt nu trips gevonden. De druk is onder de huidige omstandigheden nog erg laag. Preventief kunt u het gewas preventief beschermen met Decis EC, Sumicidin Super of Karate Zeon.

Advies: 

 • Sumicidin Super 0,2 ltr/ha of Decis 0,3 ltr/ha.

 

AIs er een (flinke) aantasting is, dan zijn er drie mogelijkheden. Batavia, Tracer  of Flipper.  Dit zijn de sterkere middelen tegen trips. Batavia is een systemisch middel en verplaatst zich door de hele plant. Tracer en Flipper zijn contact middelen. De werking van Tracer kunt u flink verbeteren door Lokfructose toe te voegen.  Dit is nodig om de trips uit de schacht van de uienplant te lokken. Voor Flipper gelden speciifieke omstandigheden voor de waterkwaliteit waarmee u spuit, dit heeft veel invloed op de werking van het middel. Flipper en Tracer zijn beide biologische middelen.

Advies: 

 • Batavia 0,75 ltr/ha      of 
 • Tracer 0,2 ltr/ha + Lokfructose 3 ltr/ha       of
 • Flipper 1% oplossing + Intake 0,5-1 ltr/ha  (5-10 ltr/ha in 500-1000 ltr water/ha)

 

Voor vragen kunt u terecht bij onze teeltmanagers.

Informatie aanvraag
Na het invullen van onderstaand formulier nemen wij z.s.m. contact met u op.
Chat met ons
Ten Brinke b.v.
Uw vraag is onze uitdaging!
online
Wat kunnen we voor u betekenen?
16:05