Toepassing gewasbescherming

Aan de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen worden hoge eisen gesteld. Het zijn kostbare middelen die op de juiste wijze moeten worden toegepast om ziekten of plagen te beheersen of te bestrijden. Daarnaast zijn het middelen met een specifieke werking, die met een goede spuittechniek (druppel grootte, waterhoeveelheid) op de juiste plek in het gewas moeten komen om goed te werken. Ook spelen de weersomstandigheden hierbij een grote rol. De gewasbeschermingsmiddelen worden niet zomaar toegepast. De toepassing gaat volgens een van te voren opgesteld plan om ziekten en plagen preventief aan te pakken waar mogelijk.

 

Ook geldt voor de bemesting van gewassen dat deze optimaal moet zijn om de weerbaarheid van de plant te optimaliseren. Voor de bemesting van de gewassen, ook wordt een bemestingsplan opgesteld voor een optimale voedingsbalans.  Loopt een ziekte op plaag door omstandigheden toch uit de hand. Dan worden andere middelen ingezet met een ander werking spectrum. Vaak geldt voorkomen is beter dan genezen!

 

Dit betekend dat factoren als een vruchtbare gezonden bodem van wezenlijk belang zijn voor de teelt. Bij Ten Brinke b.v. wordt geadviseerd op basis van geïntegreerde landbouw. De basis moet goed zijn, er wordt niet meer gespoten dan nodig is en waar nodig is wordt gekeken of alternatieven als vruchtwisseling of biologische middelen een uitkomst bieden. Bij Ten Brinke b.v. wordt keuze gemaakt uit goede middelen die niet alleen een hoge prijs - prestatie verhouding hebben maar die ook milieutechnisch verantwoord zijn.  Ten Brinke b.v. gaat de komende jaren de uitdaging aan om met een mix van de biologische en chemische gewasbescherming te komen tot een lagere milieubelasting zonder dat dit ten koste gaat van opbrengst en kwaliteit.

Bel 0527 274 030
Mail Ten Brinke
Gerelateerde pagina's

Gewasbeschermingsplan

Voor zowel de akkerbouw als voor de veeteelt bent u voor elk gewas dat u teelt verplicht om een actueel ...

Lees meer

Opslag gewasbeschermingsmiddelen

Ten Brinke b.v. koopt de gewasbeschermingsmiddelen rechtstreeks in bij de fabrikanten die de middelen hebben ontwikkeld en ...

Lees meer

Voedselveiligheid

Gewasbeschermingsmiddelen worden vóór toelating streng getest op het achterblijven van residu en het gevaar van het residu ...

Lees meer

Veiligheid gebruiker

Gewasbeschermingsmiddelen worden vóór toelating streng getest op het achterblijven van residu en het gevaar van het residu ...

Lees meer